Energetikai tanácsadás - Épületek energetikai felmérése, vizsgálata - Intézmények energetikai auditja - Épületdiagnosztika

Energia tanácsadás


   Energetikai koncepció > >     Energia kontroll > >     Szakmai partnerség > >ENERGETIKAI KONCEPCIÓ


Egyedi, nagy épületek felmérése > > >

Épületek, intézményekhálózatok összehasonlító vizsgálata > > >

Magánszemélyek részére: családi házak vizsgálata > > >


Egyedi, nagy épületek energetikai felmérése - Energetikai koncepció

Energetikai koncepciónk az épületek energiafelhasználását átfogóan, a teljes rendszert figyelembe véve vizsgálja. A hat különböző modul segít felmérni, hogy melyik területen mekkora összeg „folyik el” feleslegesen és milyen energiatakarékosságot eredményező beruházások végezhetők el a leggyorsabb megtérüléssel. Az épületek teljeskörű energetikai felmérését eredményező modulok a következők:

Energia koncepció - építészet Építészet Energia koncepció - gépészet Gépészet Energia koncepció - villamos Villamos energia
Energia koncepció - vízgazdálkodás Vízgazdálkodás Energia koncepció - számlaaudit Számlaaudit Energia koncepció - Felhasználói szokások Felhasználói szokások

Energetikai tanácsadás során vizsgált területek
Energia felhasználási terület Energiaszükséglet csökkentése Energiaelőállítás optimalizálása
Fűtés alapvetően építészeti eszközök felhasználásával csökkenthető a hőigény (kompakt épületforma, tájolás, energiatudatos építőanyagok) a hőelőállítás újra-gondolása és az elosztó, hőleadó rendszer optimalizálása
Hűtés alapvetően építészeti eszközök felhasználásával csökkenthető a hőigény a hőelőállítás újra-gondolása és az elosztó, hőleadó rendszer optimalizálása
Szellőzés természetes szellőzés előtérbe helyezése hatékony gépi szellőztetés
Világítás természetes világítás előtérbe helyezése energiatakarékos világítás
Elektromos energiahatékony gépek használata helyi előállítás preferálása

A fenti, teljeskörű energetikai felmérés lehetővé teszi

 • egy épületre vonatkoztatva: a számos beavatkozási lehetőség közül az optimáliasan megtérülők kiválasztását, így például összehasonlíthatóvá válik, hogy
  • a napkollektor gazdaságosabb vagy
  • a falak fokozott hőszigetelése.
 • egy intézményhálózat energetikai felmérése során az épületek, intézmények összehasonlító vizsgálatát

Letölthető prospektus az energetikai koncepcióról: Energetikai koncepció.pdfÉpületek, intézmények összehasonlító vizsgálata - Fejlesztési koncepció

A több épülettel vagy fogyasztási hellyel rendelkező üzemeltető szempontjából különösen fontos az épületek energetikai tulajdonságainak és a fogyasztás részletes ismerete, hiszen így az épületek, és azon belül az egyes fejlesztési lehetőségek tetszőleges szempont szerint rangsorolhatók.

Akár a legrövidebb megtérüléssel járó beruházásokat keressük, akár a pénztárcánkat figyelembe véve a legkedvezőbb portfóliót keressük, elengedhetetlen az azonos munkamódszerrel történő energetikai felmérés és koncepcióalkotás.

Vegyünk egy építészeti példát. Egy öttagú intézményhálózat építészeti felméréseinek beruházási költségeit, éves megtakarítását és éves megtérülését szemlélteti az alábbi táblázat.

Energetikai tanácsadás intézményhálózat esetén
Fal szigetelés Nyílászáró csere Lapostető szigetelés Árkádfödém szigetelés
M Ft év M Ft év M Ft év M Ft év
Szeged x x 23,9 22,8 x x x x
Debrecen 16,1 22,0 33,2 17,1 29,9 34,0 3,8 47,7
Budapest ok ok 16,5 5,6 46,7 26,8 ok ok
Győr ok ok 15,3 15,4 ok ok ok ok
Szombathely 44,0 15,3 67,9 24,6 x x x x
ok: energetikai követelményeket teljesítő szerkezet - x: gazdaságosan nem felújítható szerkezet
Az épületdiagnosztikai felmérés során feltárásra került, hogy mind az öt épület azonos építészeti eljárással épült a hetvenes évek második felében. Ennek ellenére megállapítható, hogy a nyílászárók cseréje esetén a budapesti és a győri helyszínen a beruházási költség közel azonos (16,5M és 15,3M Ft) a várható megtérülésben azonban közel háromszoros különbség mutatkozik (5,6 ill. 15,4 év). Ez azt jelenti, ha a budapesti helyszínre fordítjuk az adott összeget, úgy a hatodik évtől már megtakarítást hoz, míg ugyanezen összeg a győri beruházás esetén csak a 16. évtől térül meg. Láthatjuk tehát, hogy részletes energetikai felmérés és elemzése nélkül megalapozott döntés nem hozható, hiszen két azonos építészeti tulajdonságokkal rendelkező épület esetén is a példában látható különbség mutatkozhat.

Ehhez hasonló összehasonlítás az építészeten kívül a gépészet, a villany- és vízfelhasználás esetén is megtehető, megalapozva a valóban megtakarítást hozó döntést.

A energetikai koncepció természetesen a részletes műszaki és energetikai felmérés és elemzés adatait is tartalmazza, tehát részletes kalkulációhoz is segítséget nyújt, legyen az gazdasági vagy műszaki szempontú.
Magánszemélyek részére:

Családi házak vizsgálata - Energiahatékonysági konzultáció és számítás

Helyszíni tanácsadást, Energiahatékonysági konzultációt biztosítunk Ügyfeleink részére, mely során szóbeli javaslatokkal támogatjuk az épület optimális energetikai korszerűsítését.

Az Energiahatékonysági számítás segítségével modellezhető az épület tervezett állapotának energiafogyasztása. Épületfelújítás esetén az optimálisan szigetelhető szerkezetek kiválasztására, új építés esetén a hőszigetelés optimalizálásán túl a tartószerkezetek kiválasztására is javaslatot teszünk. A tervezett energiahatékony épület hőszigetelésére több variációt készítünk, így számszerűsített adatok alapján meghatározható, hogy:

 • mely határoló szerkezeteket lehet a leghatékonyabban hőszigetelni;
 • mi a hőszigetelés optimális vastagsága;
 • az egyes szerkezetek hőszigetelésének megtérülési ideje, így láthatóvá válik, hogy melyik határoló szerkezetek szigetelésével térül meg leghamarabb a befektetett összeg.

Az energiahatékonysági számítás során megvizsgáljuk a reálisan alkalmazható épületgépészeti megoldásokat, ideértve a megújuló energiák használatának lehetőségét is.

Az energiahatékonysági számítás három részből tevődik össze:
 • helyszíni szemle, konzultáció, tervek átvétele;
 • tervek feldolgozása, a határoló szerkezetek mennyiségi és minőségi meghatározása;
 • mintegy 12-15 lehetséges energiahatékonysági intézkedéscsomag kidolgozása, ezen beruházások hőtechnikai és gazdaságossági összehasonlítása.

Értékesítésösztönző csomag termékünket az ingatlanát értékesíteni szándékozó ügyfeleink részére ajánljuk. A szolgáltatás igénybevételével Ügyfelünk - az értékesítéshez szükséges energetikai tanúsítvány kézhezvétele mellett - hozzájut azon információkhoz, melyek segítségével egyértelműen tudja tájékoztatni vevőit az egyes energetikai beruházásokkal elérhető energetikai besorolásban történő javulásról.

Eladásösztönző javasatok
Eladásösztönző csomag - Példa

A szolgáltatások ára árjegyzékünkből ismerhető meg: Az energiahatékonysági konzultáció és számítás díja, árjegyzék
Energia tanácsadás


   Energetikai koncepció > >     Energia kontroll > >     Szakmai partnerség > >general building contractor - english © 2009-2024 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat